Nepřihlášen
   
úvodní stránka  |  o regionu  |  kontakt  |  administrace  
::. PRIHLÁŠENÍ .::
e-mail:

heslo:

Nová registrace
Zapomenuté heslo

::. M E N U .::

Ikonka VESELSKO.CZ

ZANECHTE SVŮJ NÁZOR

ZANECHTE SVŮJ NÁZOR

OKOMENTUJTE AKTUÁLNÍ DĚNÍ. CO VÁS TRÁPÍ NEBO NAOPAK TĚŠÍ?

celkem příspěvků v tomto fórů: 185
Seznam příspěvků diskusního fóra:
Diskuse na téma:
Podpora výstavby
Jak jste spokojeni s podporou výstavby ve vaší obci? Myslíte si, že obec dostatečně podporuje výstabu nájemních býtů nebo individuální výstavbu rodinných domů?
 Vložit příspěvek
 Seznam fór | Seznam komentářů | Všechny příspěvky | Řadit dle data
» Komentáře jsou řazeny podle vlákna diskuse.
Autor: Hynek dne 25. ledna 2006 v 20:36 reagovat
Reakce statrosty
Pavle K. Rád bych si s Váma o Vašich názorech podiskutoval. Máte nějaký dobrý nápad, či návrh řešení? Najděte v sobě odvahu, ozvěte se a můžeme se pokusit společně některý problém řešit. Věci je však potřeba vidět vždy v širších souvislostech. Osobně se žádné slušné a věcné diskusi nebráním.
Petr H y n e k
Autor: PK dne 9. února 2006 v 10:57 reagovat
RE: Reakce statrosty
Velice mne zaujala Vaše reakce. Pokud se nebráníte, jak píšete, navrhuji otevřenou diskusi na těchto stránkách, jistě nebudu jediným potencionálním voličem, který by rád znal odpověď na některé velmi diskutované otázky ohledně našeho města. A protože z vlastní zkušenosti vím, že není příliš radno takovéto otázky pokládat přímo na různých jednáních, nemyslím že by pro mne bylo vhodné otevřít s vámi osobní pohovor u kulatého stolu. Na druhé straně jako obyčejný občan bych uvítal přímé odpovědi (předpokládám že nebudu sám a další se rádi připojí) a to bez oklik a parafrází na dané téma. Nepředpokládám však, že budete ochoten na takovou jednostranně otevřenou diskuzi přistoupit, i když od osoby veřejné a volené občany bych takovou reakci vnímal velmi pozitivně (a volby se blíží). V případě souhlasného stanoviska z Vaší strany si dovoluji připojit několik aktuálních otázek a témat.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 10:57 reagovat
RE: Reakce statrosty
Výstavba obchodního střediska:
- co brání již dlouho diskutované stavbě obchodního střediska?
- Kdy se můžeme těšit na otevření takovéhoto zařízení, v Soběslavi bez problémů takové obchody fungují, vytváří se zdravé konkurenční prostředí a tím samozřejmě příznivé ceny pro zákazníky. Nepřímo tím nutíte občany cestovat za nákupy do ostatních měst
Autor: Hynek dne 9. února 2006 v 14:06 reagovat
RE: Reakce statrosty
Ze strany města vůbec nic. Je vydáno územní rozhodnutí na výstavbu supermarketu v lokalitě naproti sídlišti U Zastávky.Osobně vedu jednání ve věci výstavby supermarketu od září 1998.Z důvodu malé spádovosti byly dosud veškeré nabídky ze strany různých řetězců odmítány. Vše mohu doložit. Jednalo se dosud o řětězce-Penny Market (město Veselí n.L. jednalo neúspěšně o výstavbě ještě dříve, než-li se začalo stavět v Soběslavi) Edeka, Billa, Ahold ČR,divize Albert, Plus Discount,okrajově Norma. Mimo jiné, pro podporu zvýšení spádové oblasti Veselí n.L. byl v roce 2003 založen mikroregion Veselsko, který má nyní více jak 10.000 obyvatel. V současné době jsou nejdále jednání s řětězcem Tesco. Jedná se o obnvení jednání ze září 2001, kdy jsme se jako město snažily najít investora pro dálniční odpočívku s benzinovou čerpací stanicí a s možností výstavby supermarketu Tesco. K tomuto tématu nyní mohu říci jen to-držme si palce. Město už víc udělat nemůže.Pokud vše vyjde, bude se letos stavět.star
Autor: PK dne 9. února 2006 v 23:00 reagovat
RE: Reakce statrosty
K této otázce nemám žádný komentář, nezbývá než doufat že tomu tak je, nemám další potřebné vstupní údaje a pokud jste přesvědčen že držení palců je maximum které můžeme udělat budiž, držím palce a jsem zvědav.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 10:58 reagovat
RE: Reakce statrosty
Individuální výstavba rodinných domků:
- kdo a proč vybral lokalitu Pod vodojemem (pod hřbitovem by bylo možná přesnější) a prosím nerad bych dostal odpověď - to schválila rada…
- lokalita je naprosto nevhodná – návětrná strana ze směru JZ, otevřená krajina s výhledem na dálnici D3, z východní strany pohled na hřbitovní zeď ze SZ objekt zemědělského družstva a v přímém okolí přítomnost průmyslu.
- Navrhovaná cena zainventovaných pozemků v tomto prostoru je naprosto mimo realitu a nepředpokládám zájem ze strany racionálně uvažujících občanů. Za podobnou cenu se prodávají pozemky v radiusu 10 km od Č. Budějovic, nikoli zde.
Autor: Hynek dne 9. února 2006 v 14:54 reagovat
RE: Reakce statrosty
Území pod vodojemem bylo pro zástavbu obytných či rodinných domů navrženo již v územním plánu, který byl schválen v roce 1989.Definitivně se tato lokalita do územního plánu v rámci podpory výstavby mimo zátopová území dostala změnou č.1 územního plánu v roce 2004. Tato záležitost je výsledkem celé řady jednání, ke kterým se veřejnost měla možnost vyjadřovat. Změnu územního plánu projednala komise výstavby, rada města a schválili zastupitelstvo. Já osobně jsem výstavbu v této části města podporoval. O správnosti názoru na cenu, či vhodnosti lokality pro výstavbu rozhodne zájem veřejnosti. Poté bude rozhodnuto o dalších etepách. Cena 820,-- Kč/m2 je cenou, která
se v současné době rovná nákladům města na výkupy pozemků a na jejich celkové zainvestování. Ke dni 8.2.2006 je radou města doporučen zastupitelstvu prodej čtyř stavebních parcel v této lokalitě.
Star.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 23:15 reagovat
RE: Reakce statrosty
K této odpovědi mám dvě zásadní poznámky.
1) V podstatě tedy z Vaší odpovědi plyne, že vedení města nebylo od roku 1989 schopno připravit žádnou jinou alternativu (vyjma domků u trati) individuální výstavby? Město snad nemá další pozemky? Nemýlím-li se pak tedy bylo potřeba 16 let na projektovou přípravu 12 pozemků!? Pokud jsem si povšiml praktická realizace doposud nezačala. Pak se tedy můžeme na realizaci lokality "Paseky" těšit za příznivých podmínek někde kolem roku 2022, asi tedy tyto radosti a starosti ponecháme vnoučatům.
2) Nemohu se ubránit dojmu že realizace sítí a přípravné fáze projektů mají v Českých Budějovicích, Soběslavi, Klenovicích i Řípci stejnou pořizovací hodnotu, jak mi tedy vysvětlíte jednoduchou diferenci mezi cenou pozemku nabízenou (samo se to nabízí) ve Veselí - 820 Kč/m - a v Řípci - 400 Kč/m, navíc ve stádiu stavební připravenosti, řípečtí tedy zaslouží pochvalu za rychlou a levnou přípravu - zřejmě mají početnější úřední aparát...
pokrač. v dalším příspěv.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 23:17 reagovat
RE: Reakce statrosty
nemohu se tedy ubránit takové myšlence, že zřejmě nebyl vybrán příliš optimální dodavatel projektu a realizace, nebo se mýlím?...........
Autor: PK dne 9. února 2006 v 10:59 reagovat
RE: Reakce statrosty
- Chcete nepružným přístupem zamezit možnosti individuální výstavby ještě za sníženou hodnotu DPH? To je velmi nekorektní a nedomyšlené. Každý občan pevně spjatý s městem vytváří přidanou hodnotu ve formě kupní síly, potencionální pracovní síly nebo jako tvůrce pracovních míst. Tímto způsobem se pouze podaří centralizovat občany do městských bytů a domů, které budou zřejmě ještě na čas vyjmuty ze zvýšené sazby DPH, budeme tedy zavislí pouze na městu?
- V jakém stavu je příprava jiné lokality a jaké?
- Proč je v územním plánu místo, které by bylo možné použít na individuální výstavbu (i s ohledem na umístění průmyslu ze strany ČD – ale pouze ze západní strany!!!), tedy lokalita v těsné blízkosti Tyršovy čtvrti směr od „borovice“ k hájovně plánována průmyslová zóna? Šikovný architekt by dokázal navrhnout nádherné sídliště domků v těsné blízkosti lesa s oddělením od průmyslové zóny ČD.
Autor: Hynek dne 9. února 2006 v 16:12 reagovat
RE: Reakce statrosty
Město žádným nepružným způsobem nebrání ani individuelní ani jiné výstavbě. Chtěl bych upozornit. Město ve vztahu k občanům i organizacím vystupuje velmi korektně. To znamená, že žádnou líbivou politiklou nikomu neslibuje nic co nemůže splnit. Všechny činnosti jsou velmi důkladně promyšleny a domyšleny tak, aby se žádný z účastníů různých řízení nemusel v budousnosti obávat takzvaných " kostlivců ve skříni".
Do městských bytů nikdo nikoho nenutí. Za mého působení na postu starosty byly všechny byty stavěny s příspěvkem státu.To si myslím není nic co by se dalo nazývat centralizací.
Jiná lokalita kterou připravuje měso pro individuelní výstavbu je lokalita Paseky - Na Vrších. Připravuje se projekčně a první etapa obsahuje cca 23 parcel. Na její zainvestování zatím nemáme finanční prostředky.
Do území které sousedí s průmyslovou zónou v severní části města je nevhodné umisťovat bytovou výstavbu. Tuto možnost nenavrhl ani architekt,který zpracovává územní plán.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 23:31 reagovat
RE: Reakce statrosty
Chápu že finanční prostředky nejsou, příprava parcel "pod hřbitovem", výstavba pensionu pro přestárlé a další projekty vstřebaly veškeré dostupné prostředky, proč to nelze udělat formou spolupodílnictví potencionálních stavebníků? Je to jen otázka komunikace a nepříliš složitého finančního plánování... I to lze domyslet a poněkud dříve než za 16 let, ve korektně fungující firmě by takové váhaní přineslo brzký konec...
Nepohybuji se v komunální politice, ale nelze podobné státní příspěvky získat i pro soukromou výstavbu?
Nic proti návrhům architekta, ale i architekt nejdříve analyzuje dodané podklady ze strany města, pokud by v zadání bylo i vyřešení výstavby v této lokalitě, věřím že by si pan Ing.arch Daněk s tímto úkolem bravurně poradil, pokud je vhodná výstavba domků "pod hřbitovem" také v těsné blízkosti průmyslové zóny, navíc s dalšími negativními aspekty, které jsem již uvedl (hřbitov, dálnice, návětrná strana, živočišná výroba), je logicky tato variana ještě vhodnější
Autor: PK dne 9. února 2006 v 10:59 reagovat
RE: Reakce statrosty
- Chápu to správně tak, že město se nyní opět separuje na část Veselí (I), kde se bude investovat, stavět a bydlet a na průmyslovou zónu Meziměstí a Tyršova čtvrť?
- Chceme se stát městem přestárlých občanů bez podpory podnikání a výstavby? Osobně si starších a zkušenějších lidí vážím, nicméně je pravdou, že velmi mnoho voličů ve vyšším věku se těžko orientuje v regionální politice a proto je velmi snadno získatelný a manipulovatelný, myšlenky z toho plynoucí si snadno každý čtenář sám odvodí.
Otázek je velmi mnoho, ale pro přehlednost zatím jen tato dvě témata. Ponechám prostor reakcím a dotazům ostatních.
Předem děkuji za Vaše případné přímé a věcné odpovědi.

PK
Autor: Hynek dne 9. února 2006 v 16:50 reagovat
RE: Reakce statrosty
K žádnému dělení Veselí I či Veselí II nedochází. V roce 2005 se v části Mezimostí investovalo např. v Jindřichohradecké a Maredově ulici. Pro rok 2006 se připravuje investice do mateřské školky II, domu dětí a mládeže, do komunikací a infrastruktury na Tyršově čtvrti.
Co se týká různých podpor pro podnikání a výstavbu má město velmi omezení možnosti.
Podporu si však nelze představovat tak, že pozemek který vyšel na 820,-- Kč/m2, se bude jednotlivcům prodávat např. za 400,-- Kč.
Populace stárne celostátně. Je ale potřeba si uvědomit,že veselský občan který se nastěhuje do bytu- např. v domově pro seniory- městem postavený s výraznou fin.podporou státu, uvolní svůj byt jiným. Jako nezanedbatelný efekt výstavby domu pro seniory navíc považuji vznik cca 30 pracovních míst.
Ubezpečuji všechny, že o žádnou mamipulaci s voliči nestojím. Snažím se jen v politickém prostředí ve kterém se pohybujeme, pro naše město získat maximum.Tomu věnuji desítky hodin svého volného času měsíčně.Star.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 23:44 reagovat
RE: Reakce statrosty
Budu trochu polemizovat s vaším vysvětlením neseparace I a II. Investice v Jinřichohradecké ulici byla v podstatě popovodňová oprava, tedy nutnost, na logické položení nového asfaltového koberce již nezbyly prostředky?... takže komunikace pokud již není - brzy bude v havarijním stavu o provedení úprav okolo ani nemluvě, kdo tuto lokalitu zná udělá si vlastní obraz. Vyjmenoval jste investice ve Veselí II, vše co jste zde nastínil jsou víceméně opravy, nikoli tedy investice, oproti bytové výstavbě v části I, domu sv. Františka, pensionu pro přestárlé a dalších oprav chodníků a podobně je to opravdu jen zlomek. A další investice v jednání jako supermarket jsou opět situovány do zóny I. Abych jen nekritizoval - pozitivních oprav doznalo Malé náměstí, ale čím více se vzdalujeme od radnice tím zájmu a investic ubývá. Jistě se mi dostane odpovědi, že svoji roli hraje povodeň a s tím související nově stanovené zátopové zóny, tento argument může být samozřejmě nástrojem...
pokr. v dal. přísp.
Autor: PK dne 9. února 2006 v 23:56 reagovat
RE: Reakce statrosty
Váš argument s uvolněním bytů občany by byl poplatný v případě že:
- umístění v domově pro přestárlé budou obyvatelé Veselí a nikoli pro spádovou oblast JČ
- tito přestárlí občané žijí sami ve vlastním bytě či domku, nikoli tedy vícegeneračně, jistě existují výjimky, nekalkuloval bych s tím paušálně, navíc to nahrává spekulační politice (přednost dostane dárce bytu).
Vznik pracovních míst je chválihodný.
Hezký dovětek o tom že se snažíte pro město udělat maximum opět chválím, jen s poznámkou, možná by bylo možné realizovat více projektů při přenesení kompetencí na Vaše podřízené, není reálné a ani prakticky možné rozhodovat o všech věcech sám s právem veta. Nikdo z nás není odborníkem ve všech oblastech a možná zbytečná poznámka - je potřeba naslouchat a nesnažit se jen hrát první housle s klapkami na uších. Dobře fungující orchestr nejsou jen první housle....

DĚKUJI ZA VAŠE REAKCE, VÁŽÍM SI VAŠEHO PŘÍSTUPU K ŘÁDKŮM ŘADOVÉHO OBČANA. PK
Autor: Hynek dne 10. února 2006 v 01:46 reagovat
RE: Reakce statrosty
Vážený pane PK. Vidím, že máte spoustu nepřesných informací a domněnek, které Vám rozhodně nemuhu vůbec zazlívat. Je tu však celá řada různých souvislostí, jejichž vysvětlování je opravdu na delší diskusi, než-li na 1000 znaků tohoto diskusního fóra. Čas který věnujeme oba psaní těchto řádek by nám určitě stačil při vzájemné diskusi u stolu k pochopení alespoň některých souvislostí. Omlouvám se, ale opravdu nemám tolik času, abych mohl na všechny příspěvky denně reagovat.
Chod města není jen o výstavbě,ale naší povinností je také plnit celou řadu dalších úkolů ve vztahu k devíti organizacím zřízovaných městem a dalším subjektům ve městě. Před dvanácti lety, než-li jsem přišel na radnici, jsem k vedení města měl také celou řadu připomínek. Ale teprve přijmutím odpovědnosti za chod, rozvoj, atd. člověk poznává skutečnou tíhu břemene které nese.To asi znáte. Pro tentokrát se loučím. Navrhuji rychlejší diskusi u stolu a pokud ne, tak se časem zase ozvu na těchto stránkách. Starosta
Autor: Občan dne 4. dubna 2006 v 20:58 reagovat
RE: Reakce statrosty
Pokud chcete stavět, tak si to budete muset za těch zlodějských 820 koupit. Pokud nechcete, máte smůlu, protože město zkoupilo co se dalo. Tím má celý rozvoj města ve svých rukou. Na druhou stranu kdyby to prodávalo za 300 tak to zase zkoupí hajzlíci kteří vůbec stavět nechtějí a mají to pouze jako dobrou investici. A na Vrších? Tam ti co to chtěli prodat to prodali a ostatní to drží s tím že se pořádně napakujou, až ty okolní pozemky město zainvestuje (paní Křčmová, pan Dvořák a další).
Autor: PK dne 12. února 2006 v 23:32 reagovat
RE: Reakce statrosty
Budu se těšit na odpovědi zde, ale konstruktivní. Odpověď typu "tomu nemůžete rozumět" jsem očekával. Škoda, že již dnes nemáte k chodu města připomínky a věříte tomu, že nelze činit více... opravdu škoda. Byl jsem hlavně velmi zvědav na odůvodnění nákladu na přípravu pozemků.
Měl jsem připraveny další otázky nejen na téma výstavby, ale asi nebude příležitost.

PK
Autor: Hynek dne 20. února 2006 v 20:14 reagovat
RE: Reakce statrosty
Pavle,
příležitost k pokládání otázek máte minimálně na každém jednání zastupitelstva města. To nejbližší se koná 22.února 2006 od 17,oo hod. v objektu penzionu ČSA č.p.834.
Starosta
 ::. Zprávy z Veselí a okolí .::
 ::. Akce z Veselí a okolí .::
Výstava Medvěd, méďa, medvídek (KD Veselí n. L.)

Úterý 16. června – úterý 22. září
MEDVĚD, MÉĎA, MEDVÍDEK
Výstava medvídků ze soukromé sbírky Drahomíry Venclíkové. Plyšový medvídek se stal fenoménem, jde o nejoblíbenější dětskou hračku a mnohdy i cenný sběratelský artikl. Přijďte na výstavu medvídků, kde budete moci vidět na 500 medvídků z různých materiálů, medvídky obyčejné i cenné a nebude chybět ani medvídek od firmy Steiff, tedy od prvního výrobce medvídků, který funguje dodnes. Pro děti i dospělé jsou připraveny zábavné pracovní listy, ze kterých budou na dernisáži vylosování tři výherci, jež obdrží hodnotné ceny. Dozvíte se mnoho zajímavostí a věřte, že výstava není určena pouze dětem, ale i pro děti v nás všech.
Výstavní místnost KD vždy v úterý, ve čtvrtek a v sobotu od 13 do 17 h. Vstupné 20 Kč. Dernisáž v úterý 22. září od 18 h.
www.kd-veseli.cz
381 581 155

 ::. UBYTOVÁNÍ Veselsko .::

Ubytování Hájenka Vršková

Val 46, Veselí nad Lužnicí
  • Web
  • 607770451
  • Cena od 300
  • Kapacita 10 os
Ubytování v samostatné chalupě na samotě u lesa pro 10 osob.

zobrazit další ubytování

 ::. KATALOG FIREM Veselsko .::
Přidejte zdarma svou firmu do regionálního katalogu VESELSKO. Registrací získáte možnost zadání údajů o vaší firmě, vkládání kulturních akcí do kalendáře regionu, zadání obrázků a podrobných informací k ubytování a stravování.
 ::. ZVEŘEJNĚTE ČLÁNEK .::
Zveřejněte svůj článek
Chcete zveřejnit článek na regionálním serveru VESELSKO?
 ::. Hlášení rozhlasem Veselí .::
 ::. Veřejné zakázky ve Veselí .::
Chodník Jindřichohradecká, Veselí nad Lužnicí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku v Jindřichohradecké ulici (silnice II/147). Chodník je zakončen u přechodu pro chodce u ulice U Vodárny. Tento projekt řeší prodloužení chodníků po levé straně ulice až po konec zástavby, kde naváže na stávajíc chodník v Roháčově ulici. Součástí stavby je i 45 m dlouhá smíšená cyklostezka mezi Roháčovou ulicí a cyklostezkou na tělese bývalé železniční trati. Součástí stavby je i odvodnění řešeného úseku (kanalizace, komunikace), propojení vodovodů a veřejné osvětlení (dále jen dílo či práce) a dalších činností s ní souvisejících. Celkový rozsah stavebních prací je dán projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný projektovou kanceláří Ging s.r.o (Gefos inženýring, s.r.o.); IČ:25166891.

Zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatické změny na území svazku obcí Veselsko v rámci povodí IV. řádu
Předmětem plnění je zpracování projektového záměru na studii pro zmírnění dopadů klimatické změny na území svazku obcí Veselsko v rámci povodí IV. řádu. Díky tomuto projektu bude vytvořen komplexní hydrologický obraz oblasti v dotčeném povodí. Jednotlivé obce svazku Veselsko se tímto projektovým záměrem na studii dozví, které oblasti jsou z pohledu klimatických změn nejvíce kritické a budou moci uskutečnit konkrétní kroky k nápravě v dané lokalitě. Svazek obcí má 18 členů, viz zápatí tohoto dokumentu. Celá akce je financována z dotačních prostředků Jihočeského kraje.

Dodávka nové rolby pro TJ Loko, Veselí nad Lužnicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup nové elektrické rolby pro úpravu ledové plochy zimního stadionu. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 2. Technická specifikace

Stavební úpravy sociálních bytů ve Veselí nad Lužnicí II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci bytových domů (objekt SO-01 a SO-02) a to dle projektové dokumentace a výkazu výměr. Stavební úpravy SO-01 a SO-02 jsou vyvolány především velmi špatným technickým až havarijním stavem budovy a to nejen co se stáří vnitřních technických rozvodů týče. Dále havarijním stavu se nachází střešní krytina, která je vysloužilá svojí životností, pouhým pohledem lze identifikovat velké nedostatky v netěsnost krytiny. Dalším důležitým faktem pro stavební úpravy objektů bylo, že vnitřní bytové buňky jsou ve stavech též za zenitem životnosti a tzv. "vybydlenosti" od původních majitelů, nelze v současné době většinu bytů jakkoliv obývat. Místo plnění veřejné zakázky: SO-01 Stavební úpravy objektu č.p. 168 na p.č. 1139, v k.ú. Veselí nad Lužnicí, SO-02 Stavební úpravy objektu č.p. 212 na p.č. 1140, v k.ú. Veselí nad Lužnicí.

 ::. Úřední deska Veselí n.L. .::
 ::. SPOLUPRACUJEME .::

Kontakt  |  RSS  |  Cookies
Neoficiální regionální informační server - www.veselsko.cz
Publikování zde uveřejněných textů a fotografií nebo jejich částí, je možné pouze s předchozím souhlasem redakce.